TARIEF en VERGOEDING

Het bedrag voor een natuurgeneeskundig consult bij ACUPUNCTUURLIJK bedraagt 65,00 euro; 1ste consult + 15,00 euro i.v.m. intakegesprek.

Ik stuur na een consult een factuur en betaalverzoek (via de bank); het is ook mogelijk om contant af te rekenen.

Angezien ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie ZHONG worden mijn ACUPUNCTUURbehandelingen (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars (aanvullende verzekering Alternatieve geneeswijze); de guashabehandelingen worden helaas niet door de zorgverzekeraars vergoed. De behandelingen gaan NIET ten koste van uw eigen risico. Ik adviseer u om voorafgaand aan de behandelingen onderstaande AGBcodes bij uw zorgverzekeraar te checken. 

Mijn (AGB) zorgverlenerscode is 90108244

Mijn (AGB) praktijkcode is 90067301

Kijk voor meer informatie ook bij mijn Beroepsorganisatie: https://zhong.nl/ of op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chinese-geneeswijzen  (Hieraan kunnen door ACUPUNCTUURLIJK geen rechten worden ontleend.)

Vanaf 1 januari 2017 is het volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verlicht om aangesloten te zijn bij een klachten/geschillencommissie via KAB (https://kab-koepel.nl). Ik heb dit via  Beroepsvereniging ZHONG geregeld, evenals mijn Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).