TARIEF en VERGOEDING

Het bedrag voor een natuurgeneeskundig consult bij ACUPUNCTUURLIJK bedraagt 60,00 euro; 1ste consult + 15,00 euro i.v.m. intakegesprek.

Angezien ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie ZHONG worden mijn ACUPUNCTUURbehandelingen (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars (aanvullende verzekering Alternatieve geneeswijze); de guashabehandelingen worden helaas niet vergoed. De Acupunctuurbehandelingen gaan NIET ten koste van uw eigen risico. Ik adviseer u om voorafgaand aan de behandelingen onderstaande AGBcodes bij uw zorgverzekeraar te checken. 

Mijn (AGB) zorgverlenerscode is 90108244

Mijn (AGB) praktijkcode is 90067301

Kijk voor meer informatie ook bij mijn Beroepsorganisatie: https://www.zhong.nl

Vanaf 1 januari 2017 is het volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verlicht om aangesloten te zijn bij een klachten/geschillencommissie. Ik heb dit via de Beroepsvereniging ZHONG geregeld, evenals mijn Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).