TARIEF en VERGOEDING

Het bedrag voor een natuurgeneeskundig consult bij ACUPUNCTUURLIJK bedraagt 60,00 euro; 1ste consult + 15,00 euro i.v.m. intakegesprek.

Angezien ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC worden mijn behandelingen (gedeeltelijk) vergoed door een aantal zorgverzekeraars (aanvullende verzekering Alternatieve geneeswijze). De behandelingen gaan NIET ten koste van uw eigen risico. Ik adviseer u om voorafgaand aan de behandelingen onderstaande AGBcodes bij uw zorgverzekeraar te checken. (Bijvoorbeeld: De VGZ groep (incl. iptiQ), DSW, Pro-Life en ‘Zorg en Zekerheid’ vergoeden BATC-therapeuten helaas niet.)

Mijn (AGB) zorgverlenerscode is 90108244

Mijn (AGB) praktijkcode is 90067301

Kijk voor meer informatie ook bij mijn Beroepsorganisatie: https://www.batc.nl/verzekeraars-2019.pdf

Vanaf 1 januari 2017 is het volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verlicht om aangesloten te zijn bij een klachten/geschillencommissie. Ik heb dit via de Beroepsvereniging BATC geregeld, evenals mijn Beroeps en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Via www.batc.nl/batc_gekwalificeerde_therapeut krijgt u inzage in het registratieregister van de BATC.


BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument)

5 Natuurgerichte principes:

BATC-leden werken aan de hand van 5 natuurgerichte principes. De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is. 

1. energie: De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra's en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2. prikkeloverdracht: De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

3. drainage: In deze hectische maatschappij worden ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

4. voeding: Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.

 5. psyche: Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst.

ACUPUNCTUURLIJK en 5 Natuurgerichte principes:

In mijn praktijk neem ik voldoende tijd voor het intake/anamnesegesprek (met pols- en tongdiagnose) om een goed/breed beeld te krijgen van de klacht(en). Het geeft mij informatie over bijvoorbeeld de hoeveelheid energie, stagnaties, disbalans in het lichaam. Tevens vindt er voorafgaand aan iedere behandeling een gesprek plaats om te bespreken hoe het na de vorige behandeling is gegaan/hoe de situatie momenteel is. Elke behandeling zal gebaseerd worden op deze diagnose en op bevindingen uit het gesprek voorafgaand aan elke behandeling. Bij onvoldoende energie zal eerst de focus gelegd worden op het aanvullen en balanceren van energie (versterkende guashabehandeling en/of het prikken van energiepunten/acupunctuur) (1). De guasha of acupunctuurbehandeling zal het lichaam verder stimuleren/aanzetten tot het verwijderen van afvalstoffen (3), waarna het lichaam zijn/haar balans weer zal vinden en de communicatie binnen het lichaam weer beter wordt (2). Daarnaast versterkt het geven van informatie over (versterkende) voeding, tips over de levensstijl de behandeling (4). Gaandeweg de vervolgbehandelingen wordt het behandelplan bijgesteld of vervolgd. Aangezien ik werk vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is het voor mij vanzelfsprekend dat 'lichaam en geest' onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (5).

Op de website: https://www.batc.nl kunt u meer informatie over de beroepsorganisatie lezen.