VERGOEDING

Alhoewel ik ben aangesloten bij de beroepsverenigng BATC, worden mijn behandelingen (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraar. In februari 2019 ben ik gestart met de opleiding Westerse Medische Basiskennis; deze opleiding duurt een jaar. Na het behalen van het diploma (januari 2020) worden mijn behandelingen door de zorgverzekeringen vergoed via een aanvullende verzekering.

Ik heb mijn  huidige tarief vastgesteld op 55,00 euro per (vervolg)consult. Voor het eerste consult betaalt u 75,00 euro (intakegesprek en eerste behandeling). Ook zonder vergoeding van de zorgverzekeraar een heel redelijk bedrag.

Vanaf 1 januari 2017 is het volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verlicht om aangesloten te zijn bij een klachten/geschillencommissie. Ik heb dit via de Beroepsvereniging BATC geregeld, evenals mijn Beroeps en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Via www.batc.nl/batc_gekwalificeerde_therapeut krijgt u inzage in het registratieregister van de BATC.